zpět na web EPS.cz


FrankBold - Občan 2.0

Máte potíže se zobrazením? Zobrazit na webu.
Novinky pro Občany 2.0
  červen  
  2014  
 
Rubrika · radíme
Chodíte do lesa? A víte, jaká máte při vstupu do lesa práva a povinnosti?
Rubrika · jak napsat
Zajímají vás otázky ohledně veřejné zeleně, čistoty ovzduší nebo ochrany přírody? Zeptejte se svého úřadu.
3 nejzajímavější dotazy
Podepisuje přípravný výbor referenda podpisovou listinu?
Zákon jednoznačně neřeší, zda se mají členové přípravného výboru ještě zvlášť podepsat na podpisovou listinu nebo se počítá již jejich podpis na samotném návrhu. Doporučujeme z opatrnosti podepsat raději i přímo podpisovou listinu. 

Kolik podpisů musí mít petice?
U „klasické“ petice není stanovený žádný minimální počet podpisů, který by měla obsahovat. Petice navíc není nástroj, kterým je možné přimět obec, aby se určitým způsobem tématem zabývala nebo jednala. 

Kdy platit místní poplatek ze vstupného?
Poplatek ze vstupného na charitativní akce se obci odvádět nemusí. Obec však může stanovit vlastní podmínky, za kterých umožňuje osvobození od poplatku, např. povinnost oznámit účely akce předem.

Rubrika · víte, že
Když se doručují písemnosti na úřední desce (tzv. veřejnou vyhláškou), musí na „fyzické“ i elektronické úřední desce nejprve patnáct dní viset, aby se s ní mohli všichni dotčení seznámit. Teprve patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost (např. územní rozhodnutí) považuje za doručenou. Od tohoto dne doručení se tak začínají počítat lhůty, např. pro podání odvolání.
 
Program švýcarsko-české spolupráce podporuje sub-projekt Satelity právního ekoporadenství. Supported by a grant from Switzerland through the Swiss Contribution to the enlarged European Union.
 
Vaše pravidelná finanční podpora nám pomůže dlouhodobě sledovat zákony a kauzy, které ovlivňují budoucnost nás všech. Děkujeme.
© 2013 Frank Bold, dříve Ekologický právní servis · Staňte s naším fanouškem na Facebooku · Odhlásit se z newsletteru
 
zpět na web EPS.cz