zpět na web EPS.cz


FrankBold - Občan 2.0

Máte potíže se zobrazením? Zobrazit na webu.
Novinky pro Občany 2.0
  prosinec  
  2013  
 
Rubrika · radíme
S účinností nového občanského zákoníku se občanská sdružení mění na spolky.
Rubrika · jak napsat
Chcete se jako sdružení či spolek účastnit správních řízení?
Podejte si žádost, aby vás úřad informoval o zahajovaných řízeních.
3 nejzajímavější dotazy
Může se část obce oddělit a vytvořit novou samostatnou obec?
Může. Nová obec i zbylá část původní obce však musí mít minimálně 1000 obyvatel. O oddělení musí rozhodnout občané v referendu a oddělení lze provést jen k počátku kalendářního roku.

Jak dosáhnout odstranění protižidovského graffiti?
Nejvhodnějším řešením je dohodnout se s vlastníky domu a zajistit přemalování zdi. Vytvoření graffiti je trestným činem. Pachatel však může být potrestán jen odnětím svobody, případně zákazem činnosti nebo odejmutím věci, soud mu nemůže přikázat zeď přemalovat. Trestný čin se navíc promlčí uplynutím 3 let. 

Jaká je minimální vzdálenost dvou staveb pro rekreaci?
Stavby pro rekreaci musí být od sebe vzdáleny minimálně 10 metrů. Z tohoto pravidla je přípustná výjimka, o níž rozhoduje stavební úřad.

Rubrika · víte, že
Podmínkou účasti občanského sdružení (nově spolku) je podání žádosti o informace (§ 70 zákona o ochraně přírody a krajiny). Podle zákona musíte žádost podat ještě před zahájením řízení, kterého se chcete účastnit. Podle nejnovějších rozhodnutí soudů však tuto žádost stačí podat do 8 dnů po zahájení řízení, spolu s přihláškou do řízení.
 
Program švýcarsko-české spolupráce podporuje sub-projekt Satelity právního ekoporadenství. Supported by a grant from Switzerland through the Swiss Contribution to the enlarged European Union.
 
Vaše pravidelná finanční podpora nám pomůže dlouhodobě sledovat zákony a kauzy, které ovlivňují budoucnost nás všech. Děkujeme.
© 2013 Frank Bold, dříve Ekologický právní servis · Staňte s naším fanouškem na Facebooku · Odhlásit se z newsletteru
 
zpět na web EPS.cz