zpět na web EPS.cz


FrankBold - Občan 2.0

Máte potíže se zobrazením? Zobrazit na webu.
Novinky pro Občany 2.0
  duben  
  2014  
 
Rubrika · radíme
Chystá se ve vašem okolí výstavba továrny nebo silnice? Předtím, než bude povolena, pravděpodobně proběhne posouzení vlivů na životní prostředí neboli EIA. Víte, kdy a jak se do něj zapojit?
Rubrika · jak napsat
Chcete se zapojit do posuzování vlivů stavby na životní prostředí? Nevíte, jak napsat vyjádření k dokumentaci nebo posudku?
3 nejzajímavější dotazy
Jak dosáhnout ukončení provozu night clubu?
Provoz klubu nelze přímo zakázat. Obec však může vydat obecně závaznou vyhlášku, kterou zakáže prostituci, výherní automaty a pití alkoholu na veřejnosti či stanoví pravidla pro omezení hluku. Taková vyhláška může přesvědčit provozovatele klubu, aby z obce odešel.
Musím strpět na svém pozemku elektrické vedení?
Provozovatel distribuční soustavy by s vámi měl uzavřít smlouvu (o tzv. služebnosti). Pokud se nedohodnete, může úřad rozhodnout, že umístění vedení strpět musíte.
Mohu se zapojit do rozhodování o podjatosti?
V procesu rozhodování o podjatosti není možné podávat námitky. Proti výslednému usnesení se však můžete odvolat.
Rubrika · víte, že
Nájemní vztahy k nemovitostem uzavřené již před 1. lednem 2014 se po účinnosti nového občanského zákoníku budou řídit novou právní úpravou.
 
Program švýcarsko-české spolupráce podporuje sub-projekt Satelity právního ekoporadenství. Supported by a grant from Switzerland through the Swiss Contribution to the enlarged European Union.
 
Vaše pravidelná finanční podpora nám pomůže dlouhodobě sledovat zákony a kauzy, které ovlivňují budoucnost nás všech. Děkujeme.
© 2013 Frank Bold, dříve Ekologický právní servis · Staňte s naším fanouškem na Facebooku · Odhlásit se z newsletteru
 
zpět na web EPS.cz